Opoczno członkiem Wschodniego Klastra Budowlanego

Z radością informujemy, że firma Opoczno I Sp. z o.o. stała się członkiem Wschodniego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego, przyczyniając się tym samym do rozwoju gospodarki.


Wschodni Klaster Budowlany, będący od września 2015 Klastrem Kluczowym, jest zrzeszeniem ponad 100 przedsiębiorstw działających w branży budowlanej, które swoimi działaniami przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności regionów, a tym samym całej gospodarki.


Opoczno rozwija potencjał innowacyjny
Ponadto, działalność Klastra wspierana jest przez uczelnie i instytucje otoczenia biznesu, które dzięki działaniom badawczo-rozwojowym, pomagają firmom w rozwoju ich potencjału innowacyjnego oraz osiąganiu przewagi konkurencyjnej zarówno w kraju, jak i w obszarze działań międzynarodowych.Uczestnictwo we Wschodnim Klastrze Budowlanym to nie tylko prestiż i ogrom korzyści, ale również większe możliwości na pozyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej, w realizacji własnych projektów oraz aplikowania w konkursach unijnych skierowanych wyłącznie do klastrów kluczowych.


Synergia wspólnych działań
W klastrze, wielkie i małe przedsiębiorstwa osiągają znacznie więcej niż gdyby miały pracować same. Firmy w nich skupione wprawdzie konkurują ze sobą, ale jednocześnie współpracują w tych obszarach, gdzie możliwe jest
wyzwolenie efektów synergicznych wspólnych działań.


Jesteśmy przekonani, że działanie w Klastrze przyczyni się do zwiększenia innowacyjności, co ostatecznie pozwoli Państwu na jeszcze większe zadowolenie z produktów, którym przyświeca hasło "Najwyższa jakość w pięknym stylu"

www.opoczno.eu