Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA, LATA 2007-2013

Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.
DZIAŁANIE 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego.
Projekt nr UDA-POIG.04.02.00-10-006/10-00
Tytuł projektu: „Wzrost potencjału wzorniczego firmy Opoczno I Sp. z o.o. POIG.04.02.00-10-006/10”

Beneficjent:Opoczno I Sp. z o.o.
Całkowity koszt netto realizacji Projektu:2 659 600,00 PLN
Udział Unii Europejskiej:1 309 000,00 PLN
Opis projektu:Celem projektu jest wzrost potencjału wzorniczego firmy Opoczno I Sp. z o.o poprzez opracowanie i wdrożenie do produkcji na zakupionych maszynach nowych linii wzorniczych, nowych wzorów przemysłowych oraz wzoru użytkowego.
Rozpoczęcie realizacji projektu:16 lutego 2010 r.
Zakończenie realizacji projektu:31 grudnia 2013 r.
Osoba do kontaktu w sprawie projektu:Krzysztof Uraziński

e-mail:krzysztof.urazinski@opoczno.eu