Fundusze Europejskie - zdjęcie w tle

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA, LATA 2007-2013

Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.
DZIAŁANIE 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego.
Projekt nr UDA-POIG.04.02.00-10-006/10-00
Tytuł projektu: „Wzrost potencjału wzorniczego firmy Opoczno I Sp. z o.o. POIG.04.02.00-10-006/10”

Beneficjent:    Opoczno I Sp. z o.o.
Całkowity koszt netto realizacji Projektu: 2 659 600,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 1 309 000,00 PLN
Opis projektu: Celem projektu jest wzrost potencjału wzorniczego firmy Opoczno I Sp. z o.o poprzez opracowanie i wdrożenie do produkcji na zakupionych maszynach nowych linii wzorniczych, nowych wzorów przemysłowych oraz wzoru użytkowego.
Rozpoczęcie realizacji projektu: 6 lutego 2010 r.
Zakończenie realizacji projektu: 31 grudnia 2013 r.
Osoba do kontaktu w sprawie projektu: Krzysztof Uraziński
e-mail: