Pliki do pobrania - zdjęcie w tle

Pliki do pobrania

Deklaracje właściwości użytkowych

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011, na naszej stronie internetowej udostępnione zostały do_pobrania cech użytkowych dla określonych grup wyrobów budowlanych. Do_pobrania do pobrania znajdują się poniżej. Dokument w formie papierowej przekazywany jest na życzenie klienta. 

Wizualizacje ekspozytorów i cenówki

Informacje środowiskowe i BHP

Informujemy, że utylizacja produktów powinna być zgodna z przepisami Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz.U. 2013 poz. 21 z póżn. zm.). 

Certyfikaty

Ogólne Warunki Zakupu