Pliki do pobrania - zdjęcie w tle

Pliki do pobrania

Karty techniczne płytek Opoczno

DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

ważne od 2022 roku dla płytek o grubości powyżej i równej 7,5mm


DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

ważne od 2022 roku dla płytek o grubości poniżej 7,5mm 

Wymagania jakościowe dla gatunku II

Ogólne Warunki Zakupu

Wizualizacje ekspozytorów i cenówki